AUDIS BUS s.r.o.
Soukenická 242
Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494 533 737
Email:

Vice o přípravě systému MHD v České Třebové

Projekt byl ukončen, k realizaci bohužel nedošlo.

Příprava projektu

 Ve městě jezdí pravidelná linka veřejné dopravy spojující sídliště Lhotku s obcí Rybník.

Tuto linku jsme nechtěli nijak omezovat a proto jsme se soustředili na co nejvíce odlišnou trasu, která by obsáhla i další městské části.

 Od začátku jsme předpokládali nasazení malých autobusů a tak jsme mohli pro dopravu využít i úzké silnice po městě.

Jednotlivé trasy byly připraveny podle požadavků cílových skupin, pro které je doprava připravována. To je výhodou služby radiobus, že může pracovat dopředu s cílovými skupinami a pro ně připravit dopravní cestu.

Na základě požadavků jednotlivých uličních výborů a okolních obcí byly připraveny časy, které se zapracovaly do jízdních řádů.

V moderních městských dopravách bývá doprava rozpracována do takzvaných taktů, kdy autobusy vyjíždějí v jeden čas po půlhodině , hodině atd.

Vzhledem k různorodosti požadavků a zejména toho, že ve městě existuje i veřejná doprava, nebylo, alespoň v první fázi, vhodné vytvářet taktovou dopravu. Přesto bychom se rádi k  systému taktové dopravy postupně propracovali.

Další linkou je doprava pro seniory

Jedná se o službou, která se osvědčila i v Rychnově nad Kněžnou. Cestující senioři mají možnost denního nakupování, ale také vzájemného popovídání si ve své věkové kategorii při cestě autobusem. Tato linka umožňuje i návštěvu hřbitova a odvoz zpět. Proto je odlišná než ostatní městská doprava. Pro představu v Rychnově nad Kněžnou je denně v autobuse cca 20 cestujících seniorů.  Tato služba jezdí denně bez povinnosti předběžné objednávky.

Zajímavou výzvou byla tvorba dopravy od večerních vlaků. Byla postavena tak, aby nekopírovala autobusy veřejné dopravy, které jsou pro odvozy cestujících již dnes připravené.

Teprve ve večerních hodinách, kdy veřejná doprava již jezdí velmi málo, byly navržené spoje, k jednotlivým skupinám přijíždějících vlaků, které si cestující musí telefonicky objednat.

Tyto přepravy jsou také připraveny do některých okolních obcí. Pokud zjistíme, že některé časy jsou objednávány pravidelně, jsme připraveni tuto linku tzv. překlopit z objednávkového systému do pravidelné dopravy. I tento proces jsme již realizovali v Rychnově nad Kněžnou.

 

Další činností byla příprava cesty pro volnočasové aktivity

Pro přijíždějící vlakem nebo linkovým autobusem nebyl vytvořen přesný jízdní řád a to ze dvou důvodů. Ten první je, že skupiny vlaků přijíždějících do města nepřijíždí, až na výjimky, v jeden stejný čas. A ten druhý je ten, že nevíme, ze kterých směrů budou zájemci o sjezdové lyžování nebo bazén převažovat. Proto jsme vytvořili možnost, kdy v první sezoně budou moci cestující volit libovolnou formu objednávky a autobus je zaveze k jednotlivým zastávkám u sjezdovky a bazénu.

Teprve na základě analýzy z jedné sezony vytipujeme časy, do kterých postavíme jízdní řád.

Je to v podstatě něco podobného, jako když se postaví sídliště a nevytvoří se chodníky. Lidé si sami vyšlapou cestičky podle svých potřeb a teprve následně jsou tyto cestičky přestavěny na chodníky. 

Dopravní systém služby radioBUS je věcí otevřenou a veřejnou. Má spoustu variant a modifikací. Vždy je důležité, se vzájemně pochopit co služba nabízí. Po pěti letech vývoje v Rychnově nad Kněžnou jsme od počátečních 3 300 objednávek v první sezoně zaznamenali bezmála 9 000 objednávek v roce 2008. Jsou to jen objednávky v MHD.

Jsme připraveni dopravu ve městě neustále vyvíjet a dotvářet podle požadavků obyvatel města.

 Počet přepravených osob RadioBUS, 2004 - 2008

TisknoutVyrobila ebrana.cz  | Provozováno na redakčním systému Webarchitect